Fotenie členov Folklórnej skupiny Kicora z Lendaku na Slovensko-Poľských hraniciach pod Belianskymi Tatrami.