TFP FOTENIE

fotenie zdarma

a dôležité informácie k fotografovaniu.


TFP fotenie (Time For Pictures)

je špecifický typ fotenia, pri ktorom sa model/ka nechá fotiť bez nároku na honorár. Rovnako tak fotograf fotí bez nároku na odmenu. TFP model/ky spoluprácou získavajú fotografie, ktorými sa môžu ďalej prezentovať a fotograf nafotením získava prírastky do portfólia.
Jednoducho, miesto finančnej odmeny získajú zúčastnení ako honorár výsledné fotografie, ktoré na základe dohodnutých práv môžu obe strany použiť pre svoju prezentáciu. V tomto je hlavná výhoda spolupráce formou TFP, keď obe strany získavajú fotografie a skúsenosti pri investícii času.

TFP fotenie u mňa však nie je úplne pre každého, je potrebné ma zaujať. A mňa zaujíma:


  • Kroje, portrét v exteriéri, alebo dobovom interiéri (akýkoľvek vek)

  • Tradičné práce s historickým náradím v exteriéri, alebo dobovom interiéri

  • Zaujímavý výzor, oblečenie alebo rekvizity

  • Zaujímavý nápad, alebo zaujímavý exteriér/interiér

  • A nie je to veľmi ďaleko od Popradu, cca do 50km (doprava v mojej réžii)


Nemusíte sa báť, ak s fotografovaním nemáte žiadne skúsenosti, s tým si poradíme. Dôležitá je však chuť sa fotiť.


Ako prebieha TFP fotenie

 


Fotenie TFP formou sa vlastne takmer nelíši od bežného fotenia.
Dôležité je pred fotením si dohodnúť podmienky, miesto a čas a hlavne tému a prediskutovať si svoje predstavy a požiadavky k výsledným fotografiám.
Je potrebné doladiť aj dohodu ohľadom make-upu či líčenia inou osobou. Vhodné je stretnúť sa pred samotným fotením alebo aspoň sa vopred iným spôsobom dohodnúť (napr. emailom, telefonicky, sociálne siete a pod.).


Podmienky pri fotografovaní formou TFP:


  • Fotografovanie je približne 2-3 hodiny, podľa miesta a témy

  • Zaslanie fotografií mailom do cca 14 dní.

  • Na fotografii bude moje meno, alebo názov mojich stránok

  • Fotografie sa nesmú bez môjho súhlasu ďalej upravovať, hlavne rôznymi foto kazítkami na FB a Instagrame

  • Vizážistu nezabezpečujem, v prípade potreby je to na Vás.


Pokiaľ je Ti menej ako 18, je potrebný súhlas zákonného zástupcu


Podmienky a spôsoby použitia fotografií zhotovených pri TFP:

Klient:

  • Pre osobnú potrebu (vytlačenie fotografie pre seba, alebo rodinu)

  • Pre osobnú nekomerčnú prezentáciu, pri takejto prezentácii elektronickej alebo tlačenej musí byť uvedené meno fotografa.


Fotograf:

  • Umiestnenie fotografií na svojom profile FB, Instagram a svoje web stránky

  • Použitie v rôznych fotografických súťažiach a svoju propagáciu v tlačenej alebo elektronickej forme.


Čo nie je fotografovanie formou TFP a čo nemôžeš očakávať:

  • Fotenie iného druhu ako portrétu, napr. akcií, osláv, svadieb, oznámení a pod.

  • Poskytnutie neupravených fotografií (originálov, RAW formát)

Málokedy fotografujem sám. Takmer vždy mi pomáha manželka Lenka so svetlami, ktoré často používam. A ak dcéra Barborka nie je akurát na internáte, tak sa ako druhá fotografka rada pridá. Podmienky pre Barborku pri TFP fotení sú rovnaké.


Milouš
Fotograf
Lenka
Svetlá
Barbora
2. Fotograf