Jaščurečky

Jaščurečky

Jaščurečky je 5-členná ženská spevácka skupina , ktorá vznikla v roku 2016 a  pôsobí v Poprade.  Speváčky pochádzajú zo Spiša, Zemplína a dve z nich majú  aj rusínske korene. Momentálne bývame všetky v Poprade, pracovne pôsobíme v Poprade a okolí a v Poprade sa aj stretávame na skúškach.

V minulosti  pôsobili v rôznych speváckych zoskupeniach, každá niekde inde, napríklad v ženskej speváckej skupine Slovenka z Popradu, v speváckej i tanečnej zložke folklórneho súboru Vagonár,  Vagonár – stará škola z Popradu, Bystrianka, Jánošík zo Svitu, Zemplín  ale k speváckej histórii našich členiek  patrí aj pôsobenie v Popradskom detskom speváckom zbore, či v gospelovom zoskupení, amatérskych hudobných skupinách, ľudových dedinských folklórnych skupinách a  tiež aj vedenie detského folklórneho súboru v Ľubici.

Profesne medzi nimy nájdete pani učiteľku v MŠ, podnikateľku, zdravotnú sestru, ekonómku i obchodnú zástupkyňu.

Spevácka zložka má teda svoju krátku históriu, aj  členky sa postupne vymieňali a dnes tvoria hlasovo, ľudsky, temperamentom a energiou vyvážený malý 5-členný ženský spevácky kolektív .“

Spevy Jaščurečiek doprevádza  spevom i muzikou ľudová hudba Borovec (basa, harmonika, husle, cimbal). Vystúpenia Jaščurečiek obohacuje aj spevák pastierskych piesní, ktorý zároveň hrá na drumbli, fujare a na koncovke.

Jaščurečky majú za sebou množstvo vystúpení v Poprade a jeho okolí, východnom, strednom i západnom Slovensku a tiež v českej republike.
Repertoár Jaščurečiek tvoria piesne zo Zemplína, Šariša, temperamentné rusínské piesne či  žartovné piesne. Spev dopĺňame jednoduchými tanečnými choreografiami.Jaščurečky ponúkajú aj svadobné čepčenie, ktoré je postavené na tradíciach ale s veselým podtextom.

Jaščurečky vo svojom programe odovzdávajú pozitívnu energiu, oživujú spomienky na mladosť, približujú folklórnu históriu regiónov a  ukazujú divákom, že Slovensko má bohatstvo, krásu, rozmanitosť vo folklóre, ktorú radi uchovávajú a rozšírujú medzi ľudí.

A ako vznikol názov Jaščurečky?

Jašterička – v tradičných predstavách na Slovensku pozitívny symbol vrtkosti, múdrosti, dobrého osudu.

            Z tradičných povier Vám dávame do pozornosti najmä to, že človek, ktorý do Juraja (24. apríl) stretol jašteričku, mal byť po celý rok vrtký a šikovný. A kto pred týmto dňom jašteričku aj pohladkal, mal získať schopnosť liečiť chorých ľudí dotykom rúk. A dokonca ten, kto zachránil jašteričku, zabezpečilo mu to ochranu pred hadmi.

A nezabudnime: vidieť jašteričku – chránený užitočný prvok našej fauny nie je vôbec bežné, keďže sú plaché a vyhľadávajú len slnečné a teplé miesta. Ponúkame Vám teda výnimočnú príležitosť vidieť naživo a nablízko Jaščurečky.

 

 

Úprava fotografií s doplnením zapálenej petrolejky a sviečok vo Photoshope.

Back to Top
Return Back
Close Zoom