Lendačania v krojoch

Fotenie členov Folklórnej skupiny Kicora z Lendaku na Slovensko-Poľských hraniciach pod Belianskymi Tatrami.

Back to Top
Return Back
Close Zoom