Šuňavské kroje

Fotografovanie členov folklórnej skupiny Šumiháj zo Šuňavy v ich krojoch.

Back to Top
Return Back
Close Zoom