Gabiera, študentka na konzervatóriu J.L.Bellu a členka folklórnych súborov Urpín a Vagonár. Fotili sme v krásnom prostredí v okolí Liptovskej Tepličky.